Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN_NGÀNH FMCG, F&B

Accountant

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Restaurant / Hotel, Food & Beverage (F&B), Online Marketing, Import / Export
Deadline to Apply 17/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Các công việc quản lý và giám sát (30%):

 • Chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi báo cáo tài chính, báo cáo Thuế GTGT, TNDN và các báo cáo khác liên quan.
 • Xây dựng, quản lý, giám sát, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ và các hoạt động của team, chương trình khuyến mãi.
 • Quản lý các chương trình khuyến mãi với các các khối các nhà PP ….
 • Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ trước khi đăng ký chương trương trình khuyến mãi
 • Báo cáo so sánh phân tích ngân sách chương trình khuyến mãi
 • Đảm bảo các nghiệp vụ được ghi nhận trước khi khóa sổ.
 • Làm việc với công ty kiểm toán và cơ quan nhà nước khi có phát sinh
 • Điều hành và xử lý các công việc hàng ngày liên quan đến kế toán, tài chính
 • Hỗ trợ BGĐ xử lý các công việc liên quan đến kế toán, tài chính.
 • Các công việc phát sinh khác được giao từ cấp trên.

2. Các công việc chuyên môn (70%):

 • Tham mưu và thiết lập bộ máy Tài chính - Kế toán.
 • Có kinh nghiệm lập bản kế hoạch Financial model cho mô hình kinh doanh quán; café, nhà  hàng.. dạng chuỗi.
 • Lập ngân sách và các kế hoạch theo yêu cầu của Công ty.
 • Xây dựng các chính sách, quy trình kế toán, tài chính cho Công ty.
 • Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện ngân sách theo kế hoạch đề ra.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình và chính sách kế toán, tài chính.
 • Quản lý dòng tiền theo đúng kế hoạch.
 • Đảm bảo tính chính  xác và kịp thời các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị và các báo cáo khác.

Job Requirement

 • Giới tính: Nam/Nữ
 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học ngành Tài chính Kế toán.
 • Kinh nghiệm 02 - 03 năm ở vị trí tương đương tại các công ty kinh doanh phân phối và chuỗi bán lẻ (ngành hàng tiêu dùng nhanh).
 • Am hiểu về Luật kế toán, Luật thuế, Luật doanh nghiệp và các văn bản, thông tư, quy định liên quan lĩnh vực kế toán.
 • Am hiểu các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính.
 • Có khả năng giao tiếp và ứng xử khéo léo.
 • Có kỹ năng quản lý và điều hành.
 • Khả năng lập kế hoạch và phân công công việc.
 • Chịu được áp lực công việc cao, quản lý thời gian hiệu quả.
 • Nhạy bén, trung thực, cẩn trọng, điềm tĩnh, biết lắng nghe, kiên nhẫn. Công bằng, khách quan.
 • Đảm bảo thông tin được tuyệt đối bảo mật.
 • Cương quyết nhưng uyển chuyển trong việc xử lý các vấn đề liên quan trong phạm vi công việc được giao.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp.
 • Trình độ vi tính: Word, Excel, Power point … thành thạo

People also viewed

Survey

Which channel do you know about Phúc Sinh Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspaper
 • Friends, relatives

Phuc Sinh Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.