Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG PHÒNG HCNS - FMCG

FMCG

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Competitive
Industry Administrative / Clerical, Human Resources
Deadline to Apply 22/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Công tác Nhân sự:

- Quản lý và thực hiện công tác tuyển dụng.

- Training đào tạo văn hóa, quy tắc ứng xử, kỹ năng bán hàng,….

- Thủ tục tiếp đón, chào mừng nhân viên mới.

- Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu nhân viên, quản lý hồ sơ nhân sự.

- Soạn thảo các hợp đồng lao động.

- Tính lương, thực hiện chính sách phúc lợi cho CBNV.

- Xây dựng các nội quy, quy định, chế độ phúc lợi.

- Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí, hệ thống các tiêu chuẩn thực hiện công việc.

- Tổ chức triển khai công tác đánh giá hiệu quả công việc và năng lực nhân viên.

- Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực CBNV các bộ phận.

- Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Nhân sự.

- Tham gia xây dựng và cải tiến các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan quản lý nguồn nhân lực; các chế độ đãi ngộ người lao động.

- Tổ chức thực hiện thống nhất việc quản lý nhân sự toàn Công ty theo các quy định về quản lý nhân sự được ban hành (quản lý chấm công nhân sự, kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động,…)

- Tổ chức thực hiện chính sách tiền lương, phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật nhân viên phù hợp quy chế, quy định công ty.

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến người lao động:quyết định nhân sự, hợp đồng lao động, báo cáo lao động,….

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

 

2. Công tác Hành chính:

- Quản lý công tác hành chính văn phòng.

- Soạn thảo các văn bản hành chính nội bộ.

- Hỗ trợ thực hiện các sự kiện, chương trình xây dựng hình ảnh của công ty.

- Xây dựng, triển khai và cải tiến tài liệu quản lý (quy định, quy trình, hướng dẫn công việc,…) thuộc trách nhiệm và trong phạm vi phụ trách.

- Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, báo cáo, lưu trữ thông tin của phòng.

- Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động của Phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Độ tuổi: Trên 30

  - Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.

  - Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Công ty liên quan đến ngành sản xuất hoặc kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh.

  - Am hiểu Luật lao động, Luật bảo hiểm,...

  - Kỹ năng quản lý tốt.

  - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

  - Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu.

  - Chịu được áp lực công việc.

  - Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point, … tốt.


People also viewed

Survey

Which channel do you know about Phúc Sinh Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspaper
 • Friends, relatives

Phuc Sinh Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.