Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRADER TIÊU NGHIỀN

International Business

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Import / Export
Deadline to Apply 22/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Daily Job:

* 8h30-10h

-         Lên list sản phẩm, cập nhật tồn kho spot, hệ thống

-         Kiểm tra, đánh giá mẫu xuất, mẫu thị trường

-         Tổng kết doanh số

-         Báo cáo hàng ngày

-         Làm hợp đồng, nhập hệ thống

* 10h-11h

-         Làm việc với nhà máy các sản phẩm nghiền, các phương án xử lý đầu ra các sản phẩm nghiền

-         Làm việc với nhà máy về các sản phẩm nghiền đang làm trên thị trường

-         Theo dõi các đơn hàng

-         Xử lý các vấn đề phát sinh

 * 11h-12h

-         Nghiên cứu,phát triển các thông tin về sản phẩm, thị trường

-         Kiểm tra cước tàu

-         Tính giá bán

-         Xử lý các công việc liên quan đến phòng ban

 * 13h00-17h30

-         Chào hàng khách xuất khẩu EU, USA, Middle east, Asia world wide: gọi điện , email, nhắn tin, whatsaap, viber, skype.....

-         Xử lý các yêu cầu của khách hàng Xuất khẩu EU, USA, Asia Middle east, world wide

-         Chào hàng khách spot: gọi điện, email, nhắn tin, whatsaap, viber, skype.....

-         Xử lý các yêu cầu của khách hàng

-         Nghiên cứu các hội chợ có thể tham gia

-         Nghiên cứu thị trường, sản phẩm mới

Job Requirement

-       Có kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng tiêu

-        Có kiến thức làm về tiêu nghiền, ưu tiên đã làm FDI

-        Phụ trách bán hàng tiêu nghiền, tiêu chế biến

-        Làm việc với nhà máy về quy chuẩn chất lượng, nhu cầu của khách hàng về tiêu nghiền

-        Kiểm soát chất lượng lúc xuất hàng

-        Tìm hiểu thị trường để sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu

-        Tham gia hội chợ, phát triển thị trường food ingredient

-        Có kinh nghiệm về sản phẩm tiêu nghiền cho thị trường EU, USA

-        Có kiến thức về thị trường, nhu cầu sản phẩm tiêu nghiền của các thị trường

People also viewed

Current Job

TRADER TIÊU NGHIỀN

International Business

Survey

Which channel do you know about Phúc Sinh Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspaper
 • Friends, relatives

Phuc Sinh Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.