Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

QUẢN LÝ SẢN XUẤT NHÀ MÁY TIÊU NGHIỀN

Manufacturing

Work Location Binh Duong
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Food Tech / Nutritionist, Biotechnology
Deadline to Apply 04/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý & giám sát sản xuất các đơn hàng đạt chất lượng, đúng tiến độ.
 • Đảm bảo việc sản xuất theo đúng qui trình, qui chuẩn chất lượng .
 • Phân công, sắp xếp, điều phối, đôn đốc nhân viên thực hiện lệnh sản xuất chính xác, kịp thời.
 •  Giám sát công nhân, nhân viên sản xuất thực hiện công việc.
 • Xây dựng quy trình, quy chuẩn trong sản xuất bảo đảm an toàn, chất lượng, tiết giảm chi phí.
 • Lập báo cáo, đánh giá các sự cố ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, đưa ra phương pháp khắc phục và phòng ngừa nhằm hạn chế sự phát sinh.
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Job Requirement

 • Nam, có kinh nghiệm ở nhà máy sản xuất tiêu nghiền.
 • Kĩ năng Giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và lập kế hoạch.
 • Có khả năng sắp xếp, quản lý thời gian và công việc tốt.
 • Tiếng anh giao tiếp tốt.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about Phúc Sinh Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspaper
 • Friends, relatives

Phuc Sinh Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.