Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Phòng quản lý chất lượng

Quality Assurance

Work Location Binh Duong
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 21/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chịu trách nhiệm chung về hiệu quả công việc của bộ phận QA
 •  Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất lên Ban Giám đốc.
 •  Thiết lập, thực hiện các quá trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn, vệ sinh của hệ thống quản lý chất lượng mà Công ty đang áp dụng.
 •  Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn, vệ sinh trong các quá trình từ đầu vào sản xuất đến thành phẩm một cách đầy đủ, đáp ứng đúng theo tiến độ của kế hoạch sản xuất.
 •  Lập kế hoạch và định kỳ kiểm tra, kiểm định các thiết bị, công cụ đo lường, định lượng dùng cho công việc kiểm soát chất lượng.
 •  Cập nhật và thực hiện các báo cáo về các quá trình kiểm tra, kiểm soát trong sản xuất, các tiêu chuẩn chất lượng, nguyên phụ liệu,... cho Ban Giám Đốc.
 •  Điều hành, quản lý các hoạt động Thí nghiệm về kiểm định, phân tích, nghiên cứu, phát triển, đánh giá liên quan đến chất lượng nguyên phụ liệu, bao bì...
 •  Lập kế hoạch và thực hiện huấn luyện và đào tạo cho nhân sự (cũ và mới) trong bộ phận.
 •  Cập nhật các luật định và các yêu cầu, tiêu chuẩn mới về chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
 •  Truyền đạt kịp thời những mục tiêu, nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn của công ty tới các cấp dưới.

 

Job Requirement

 

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương >2 năm

- Tiếng anh : lưu loát 4 kỹ năng

- Kỹ năng QL tốt

People also viewed

Current Job

Survey

Which channel do you know about Phúc Sinh Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspaper
 • Friends, relatives

Phuc Sinh Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.