Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - BÌNH DƯƠNG

Accountant

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 3 - 5 Years
Salary 15,000,000 - 20,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 21/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán của các kế toán viên trước khi trình lên Kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và khai cáo thuế, quyết toán thuế.

- Kiểm tra toàn bộ các chi phí phát sinh theo quy định.

- Tính và kiểm soát giá thành, xây dựng giá thành định mức, giá thành kế hoạch.

- Kiểm tra và duyệt các đề xuất phát hành hóa đơn, tối ưu các loại thuế.

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Lập báo cáo tài chính theo định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hằng tháng.

- Làm việc với cơ quan thuế trong thời gian kiểm tra, thanh tra.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu...

- Lập kế hoạch và tham gia kiểm kê định kỳ theo quy định.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán các chứng từ kế toán và chứng từ gốc theo qui định.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng kế toán
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Nghiệp vụ kế toán tốt.
 • Am hiểu về các phần mềm kế toán, ERP.
 • Có nhân cách tốt, trung thực, thẳng thắn.
 • Năng động, chuyên cần. 
 • Cẩn thận, ngăn nắp, và có tinh thần  trách nhiệm với công việc
 • Hoàn thành công việc đúng tiến độ được giao.
 • Thực hiện công việc trung thực, chính xác, đúng theo các hướng dẫn công việc.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about Phúc Sinh Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspaper
 • Friends, relatives

Phuc Sinh Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.