Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

KÊ TOÁN TỔNG HỢP - BÌNH DƯƠNG

Manufacturing

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary 15,000,000 - 20,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 04/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán của các kế toán viên trước khi trình lên Kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo công ty.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và khai cáo thuế, quyết toán thuế.

- Tính và kiểm soát giá thành giá vốn hàng tháng, xây dựng giá thành định mức, giá thành kế hoạch.

- Kiểm tra và duyệt các đề xuất phát hành hóa đơn, tối ưu các loại thuế.

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ.

- Lập báo cáo tài chính theo định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán các chứng từ kế toán và chứng từ gốc liên quan công việc theo qui định.

- Nắm vững và liên tục cập nhật các luật kế toán và luật thuế hiện hành.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng kế toán
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Am hiểu về các phần mềm kế toán, ERP.
 • Có nhân cách tốt, trung thực, thẳng thắn.
 • Năng động, chuyên cần. 
 • Cẩn thận, ngăn nắp, và có tinh thần  trách nhiệm với công việc
 • Hoàn thành công việc đúng tiến độ được giao.

Thực hiện công việc trung thực, chính xác, đúng theo các hướng dẫn công việc.

People also viewed

Survey

Which channel do you know about Phúc Sinh Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspaper
 • Friends, relatives

Phuc Sinh Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.