Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Manufacturing

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry
Deadline to Apply 21/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Description

 1. Lập kế hoạch sản xuất, thiết lập và xây dựng định mức sản xuất cho tất cả các công đoạn.
 2. Triển khai kế hoạch sản xuất, quản lý năng suất, chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí sản xuất, kiểm soát sản phẩm không phù hợp. Đề xuất giải pháp tối ưu, nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất,chất lượng sản phẩm
 3. Quản lý thiết bị máy móc đảm bảo hiệu suất máy hoạt động tối ưu và luôn ở trạng thái sẵn sàng
 4. Cải tiến quy trình sản xuất hiệu quả, nâng cao năng suất và hiệu suất
 5. Tổ chức đào tạo,tái đào tạo, nâng cao tay nghề, duy trì ATLĐ, 5S, PCCC…
 6. Quản lý và đánh giá đội ngũ nhân viên;
 7. Tổ chức đào tạo,tái đào tạo, nâng cao tay nghề cho cấp dưới.
 8. Tham mưu với ban lãnh đạo, đề xuất những giải pháp nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng, phương pháp đánh giá và những đãi ngộ của CB-CNV

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm trong quản lý điều hành, quản trị hệ thống 
 • Kĩ năng Giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và lập kế hoạch.
 • Có khả năng sắp xếp, quản lý thời gian và côngviệc tốt.
 • Tiếng anh giao tiếp

People also viewed

Current Job

Survey

Which channel do you know about Phúc Sinh Talent Network?

 • Internet, banner ad
 • Newspaper
 • Friends, relatives

Phuc Sinh Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.